Bài 3. So sánh phân số - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh hai phân số:

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

So sánh:

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Sắp xếp các số theo thứ tự

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số nguyên x thỏa mãn:

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một lớp học có nhiều học sinh yêu thích thể thao. Trong ngày hội thể thao của trường, lớp đã có 1/2 số học sinh đăng kí thi đấu bóng đá, \2/5 số học sinh đăng kí thi đấu bóng chuyền, 11/20 số học sinh đăng kí thi đấu kéo co và 3/10 số học sinh đăng kí thi đấu cầu lông. Hãy cho biết môn thi đấu nào được học sinh đăng kí nhiều nhất và môn thi đấu nào được học sinh đăng kí ít nhất (một học sinh có thể thi đấu nhiều môn.)

Xem lời giải

Bài 7 trang 16 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát thông tin trong cùng thời gian về nhiệt độ ở đỉnh Phan –xi-păng (Lào Cai, Việt Nam) và nhiệt độ ở Rovaniemi (Lapland, Phần Lan) trong hình sau và cho biết: a) Số đo nhiệt độ trung bình trong ngày 28/12/2019 ở đỉnh Phan-xi-păng và ở Rovaniemi là hai phân số nào? b) So sánh hai phân số ở câu a) và cho biết ý nghĩa thực tiễn của kết quả so sánh.

Xem lời giải

Bài 8 trang 17 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Số nguyên n có điều kiện gì thì phân số n/- 5là phân số dương? b) Số nguyên m có điều kiện gì thì phân số - 2/- m là phân số âm?

Xem lời giải