Bài 4. Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Giải bài 1 trang 99 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Biểu đồ cột sau đây cho biết thông tin về loại trái cây yêu thích của các bạn học sinh lớp 6B. Em hãy ghi các dữ liệu đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về số học sinh của lớp bồi dưỡng năng khiếu của trường THCS Đức Trí trong 4 năm. Em hãy ghi các thông tin đọc được từ biểu đồ vào bảng thống kê tương ứng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số học sinh chọn các môn thể theo năng khiếu của lớp 6C được cho trong bảng thống kê sau: Môn thể theo năng khiếu Số học sinh chọn Bóng đá 14 Bóng chuyền 5 Cầu lông 9 Bóng bàn 4

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn của hai bạn Mai và Bình sau đây và nêu nhận xét của em.

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau: Lớp Sĩ số đầu năm Sĩ số cuối năm 6A1 32 30 6A2 32 35 6A3 40 37 6A4 34 43

Xem lời giải