Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16 cm, BC = 12 cm, BD = 20 cm. Tính độ dài của AD, DC, AC.

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi MNPQ có PQ = 10 cm. Tính độ dài của MN, NP, MQ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và thỏa mãn AB = 8cm, AD = 5cm, OC = 3 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC.

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7cm. Hãy tính EH, GH.

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều cùng có cạnh 4 cm thành một hình thoi.

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3cm và 2cm thành một hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm.

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Nêu cách vẽ hình bình hành MNPQ với MN = 3 cm, NP = 5 cm, MP = 6 cm.

Xem lời giải