Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.9 trên 26 phiếu
Bài 1 trang 119 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 1 bóng xanh (X), 1 bóng đỏ (Đ) và 1 bóng vàng (V). Hoà lấy ra lần lượt từng bóng, gghi màu quả bóng rồi trả nó lại hộp. Kết quả 9 lần lấy bóng cho ở bảng sau: a) Hãy cho biết kết quả của lần lấy bóng thứ 4 và thứ 5. b) Hãy cho biết có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần lấy bóng

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong thùng có một quả bóng rổ, một quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá. An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả bóng khác nhau từ thùng. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử sau: a) Cô giáo chọn một bạn trong tổ học tập của em b) Chọn một bạn trong lớp em và xem bạn ấy sinh vào tháng nào trong năm

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Bể bơi mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và chủ nhật hàng tuần. Viên chọn ra hai này trong tuần để đi bơi. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Hộp bút của Ngọc có 1 cái bút mực, 1 cái bút chì, và 1 cái thước kẻ. Ngọc lấy ra hai dụng cụ học tập từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) Ngọc lấy được 1 cái bút và 1 cái thước kẻ b) Ngọc lấy được ít nhất 1 cái bút c) Ngọc lấy được 2 cái thước kẻ

Xem lời giải

Bài 6 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra. a) Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7 b) Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10 c) Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5

Xem lời giải

Bài 7 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hộp có 4 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng. Phương lấy ra 5 bóng từ hộp. Hỏi các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra? a) 5 quả bóng lấy ra có cùng màu b) Có ít nhất 1 bóng xanh trong 5 quả bóng lấy ra c) 5 quả bóng lấy ra có đủ cả 3 màu xanh đỏ và vàng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

Các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Hãy đánh gái xem các sự kiện sau là chắc chắn, có thể hay không thể xảy ra. a) Quãng đường Dương đi không vượt quá 15km b) Quãng đường Dương đi dài 11 km c) Quãng đường Dương đi dài 14 km.

Xem lời giải