Giải bài 2 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong thùng có một quả bóng rổ, một quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá. An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả bóng khác nhau từ thùng. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả tất cả các khả năng có thể xảy xa khi An và Bình lấy bóng từ thùng.

Lời giải chi tiết

Kí hiệu: bóng rổ là R, bóng chuyền là C, bóng đá là Đ

Không kể đến thứ tự trước sau, coi như An và Bình cùng lấy bóng, mỗi người 1 quả thì có những trường hợp sau:

Bóng An chọn

R

R

C

C

Đ

Đ

Bóng Bình chọn

C

Đ

R

Đ

R

C

Khả năng thứ

1

2

3

4

5

6


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu