Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu
Bài 1 trang 46 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Số nguyên nào thích hợp để mô tả mỗi tình huống sau: a) Thưởng 10 điểm trong một cuộc thi đấu b) Bớt 4 điểm vi phạm luật c) Nhiệt độ ngăn đá tủ là 5 độ dưới . d) Rút 3 000 000 đồng từ thẻ ATM e) Đỉnh núi Fansipan (Phan-xi-păng) cao 3143m so với mực nước biển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho trục số: Hãy ghi số nguyên thích hợp vào vị trí trên trục số trong mỗi trường hợp sau: a) Điểm nằm cách điểm a năm đơn vị về bên phải. b) Điểm nằm cách điểm b bảy đơn vị về bên trái. c) Điểm nằm cách điểm c mười đơn vị về bên phải. d) Điểm nằm cách điểm a hai đơn vị về bên trái.

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Các phát biểu sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây: +4; -5; 0; -8; 2; -1; 7; 9; -9

Xem lời giải

Bài 6 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm số đối của các số nguyên sau: -16; 10; 4; -4; 0; -100; 2021

Xem lời giải

Bài 7 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Các điểm A, B, C, D trên trục số ở hình dưới đây biểu diễn các số nguyên nào? Tìm số đối của các số nguyên đó.

Xem lời giải