Giải bài 7 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Các điểm A, B, C, D trên trục số ở hình dưới đây biểu diễn các số nguyên nào? Tìm số đối của các số nguyên đó.

Đề bài

Các điểm A, B, C, D trên trục số ở hình dưới đây biểu diễn các số nguyên nào? Tìm số đối của các số nguyên đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định các điểm A, B, C, D dựa vào khoảng cách giữa chúng với điểm 0, năm bên trái hay bên phải điểm 0.

Bước 2: Suy ra các số đối.

Lời giải chi tiết

Điểm A cách điểm 0 năm đơn vị về bên trái, nên A là điểm -5.

Điểm B cách điểm 0 chín đơn vị về bên phải, nên B là điểm 9.

Điểm C cách điểm 0 ba đơn vị về bên phải, nên C là điểm 3.

Điểm D cách điểm 0 tám đơn vị về bên trái, nên D là điểm -8.

5 là số đối của -5

-9 là số đối của 9

-3 là số đối của 3

8 là số đối của -8


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí