Giải bài 5 trang 47 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây:

+4; -5; 0; -8; 2; -1; 7; 9; -9

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ trục số từ -10 đến 10, xác định các điểm cần vẽ.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài