Bài tập cuối chương 2. SỐ NGUYÊN - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 131 phiếu
Bài 1 trang 57 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tính: a) 173 – (12 - 29); b) (-255) – (77- 22); c) (-66) . 5; d) (-340) . (-300)

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tính: a) (-12) . (-10) . (-7); b) (25 + 38) : (-9) c) (38 - 25) . (-17 +12) d) 40 : (-3 -7) + 9

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm các số nguyên x thoả mãn: a) Bình phương của x bằng 9 b) Bình phương của x bằng 100

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn: a) -7 nhỏ hơn x nhỏ hơn 6

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính theo hai cách: a) 18 . 15 – 3. 6 . 10; b) 63 – 9 . (12 + 7); c) 39 . (29 -13) – 29 . (39 - 13).

Xem lời giải

Bài 6 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Pythagoras được sinh ra vào khoảng năm 582 trước công nguyên. Isaac Newton sinh năm 1643 Công nguyên. Họ sinh ra cách nhau bao nhiêu năm?

Xem lời giải

Bài 7 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Trong điều kiện thời tiết ổn định, cứ tắng độ cao 1 km thì nhiệt độ không khí giảm 6 độ C. Một khinh khí cầu đã được phóng lên vào một ngày khô ráo. Nếu nhiệt độ trên mặt đất tại nơi phóng là 18 độ C, thì nhiệt độ là bao nhiêu khi khinh khí cầu ở độ cao 5km?

Xem lời giải

Bài 8 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Một tàu ngầm trên mặt đại dương lặn xuống với tốc độ 2 m/s trong 2 phút. Sau đó, nó nổi lên với tốc độ 1 m/s trong 3 phút. Cuối cùng, nó lặn xuống với tốc độ 3 m/s trong 1 phút. Độ cao cuối cùng của tàu ngầm là bao nhiêu so với bề mặt đại dương?

Xem lời giải

Bài 9 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Một tủ cấp đông khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22 độ C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2 độ C mỗi phút. Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt -10 độ C ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Minh đang chơi một trò trò chơi tung xúc xắc 6 mặt. Nếu mặt quay lên có chẵn số chấm tròn thì Minh sẽ được số điểm gấp 15 lần số chấm tròn xuất hiện. Nếu nó là số lẻ chấm,, Minh sẽ bị trừ số điểm gấp 10 lần số chấm tròn xuất hiện. Minh tung xúc xắc ba lần, lần lượt các mặt có số chấm tròn là 3;6;5. Tính số điểm Minh đạt được.

Xem lời giải

Bài 11 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bảng dưới đây cho biệt nhiệt độ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời tại cùng một thời điểm: a) Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh: • Sao Kim và Trái Đất; • Sao Thuỷ và Sao Thổ; • Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất; • Sao Hoả và Sao Thiên Vương. b) • Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào? • Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của hành tinh nào? • Có nhận xét gì về tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao

Xem lời giải

Bài 12 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

a) Dấu của tích hai số nguyên cùng dấu là dương. Dấu của tích ba số nguyên cùng dấu là gì? Giải thích? b) Tích của hai số nguyên a và b là 15. Tổng nhỏ nhất của hai số đó bằng bao nhiêu?

Xem lời giải