Giải bài 1 trang 57 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính:

a) 173 – (12 - 29);

b) (-255) – (77- 22);

c) (-66) . 5;

d) (-340) . (-300)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân các số nguyên

Lời giải chi tiết

a) 173 – (12 - 29) = 173 -12 + 29 = 161 + 29 = 190;

b) (-255) – (77- 22) = (-255) – 55 = -(255 + 55) = -310;

c) (-66) . 5 = - (66. 5) = -330;

d) (-340) . (-300) = 340 . 300 = 102000.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài