Giải bài 2 trang 57 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Tính: a) (-12) . (-10) . (-7); b) (25 + 38) : (-9) c) (38 - 25) . (-17 +12) d) 40 : (-3 -7) + 9

Đề bài

Tính:

a) (-12) . (-10) . (-7);

b) (25 + 38) : (-9)

c) (38 - 25) . (-17 +12)

d) 40 : (-3 -7) + 9

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên, lưu ý thứ tự thực hiện các phép tính.

Lời giải chi tiết

a) (-12) . (-10) . (-7) = 12. 10. (-7) = - (12. 10. 7) = -840;

b) (25 + 38) : (-9) = 63 : (-9) = -(63 : 9) = -7;

c) (38 - 25) . (-17 +12) = 13 . (-5) = - (13 . 5) = -65;

d) 40 : (-3 -7) + 9 = 40 : (-10) + 9 = -(40 : 10) +9 = -4 + 9 = 5.


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí