Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tỉ lệ khối lượng protein trong đậu đen là 24,2%. Tính khối lượng protein có trong 250g đậu đen.

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hình sau đây cho biết thu nhập, chi tiêu và tiền để dành của gia đình bạn An trong tháng 11. Trong tháng 12, thu thập của gia đình bạn An giảm 10% mà chi tiêu lại tăng 10% (so với tháng 11). Hỏi tháng 12 gia đình bạn An còn để dành được không? Nếu được thì để dành được bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một cửa hàng treo bảng khuyến mại như sau, nếu chỉ mua một đôi dép thì giá giữ nguyên, nếu mua hai đôi dép thì đôi thứ hai được giảm giá 30%, nếu mua ba đôi thì đôi thứ ba được giảm giá 50%. Bạn Vinh mua ba đôi dép ở cửa hàng trên thì Vinh phải trả tất cả bao nhiêu tiền? Biết giá mỗi đôi dép là 60 000 đồng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Có hai cửa hàng bán bánh trung thu. Ở cửa hàng thứ nhất, nếu khách mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh. Ở cửa hàng thứ hai, nếu khách mua một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó, sau đó được tặng thêm hai cái nữa. Hỏi nên mua bánh trung thu ở cửa hàng nào sẽ được lợi hơn? Biết giá gốc mỗi cái bánh ở cả hai cửa hàng đều là 120 000 đồng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Mẹ bạn Bình gửi 120 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 7% một năm. Hỏi sau hai năm mẹ bạn Bình nhận được bao nhiêu tiền lãi của năm đầu sẽ được cộng dồn vào vốn để tính lãi cho năm sau.

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Mẹ bạn Linh gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 150 ngày, khi rút ra mẹ bạn Linh nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Xem lời giải

Bài 7 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một chi tiết máy là 1,2cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50. Tính chiều dài thật của chi tiết máy đó.

Xem lời giải

Bài 8 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trên một bản đồ đường bộ có tỉ lệ 1 : 5 000 000 khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là 3,4 cm. Hỏi khoảng cách thực tế của hai thành phố đó là bao nhiêu?

Xem lời giải