Giải bài 6 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mẹ bạn Linh gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 150 ngày, khi rút ra mẹ bạn Linh nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày thực gửi : 360.

Bước 2: Tính tổng cả vốn lẫn lãi mà mẹ bạn Linh nhận được.

Lời giải chi tiết

Số tiền lãi mẹ bạn Linh nhận được là:

\(500.0,6\% .\frac{{150}}{{360}} = 1,25\)(triệu đồng)

Số tiền cả vốn lẫn lãi mẹ Linh nhận được là:

500 + 1,25 = 501,25 (triệu đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu