Giải bài 7 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một chi tiết máy là 1,2cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50. Tính chiều dài thật của chi tiết máy đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50 tức là kích thước thật gấp 50 lần kích thước trên bản vẽ.

Lời giải chi tiết

Bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50 tức là kích thước thật gấp 50 lần kích thước trên bản vẽ.

Vậy chiều dài thật của chi tiết máy đó là: 1,2 . 50 = 60 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu