Giải bài 8 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trên một bản đồ đường bộ có tỉ lệ 1 : 5 000 000 khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là 3,4 cm. Hỏi khoảng cách thực tế của hai thành phố đó là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bản đồ có tỉ lệ 1 : 5 000 000 tức là kích thước thật gấp 5 000 000 lần kích thước trên bản đồ.

Lời giải chi tiết

Khoảng cách thực tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là:

3,4 . 5 000 000 = 17 000 000 (cm) = 170 (km)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu