Giải bài 1 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

\( - 5,24;\;0,6;\;1,41;\;5,4;\;0,22;\; - 4,125;\; - 0,26.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: So sánh các số thập phân dương

Bước 2: So sánh các số thập phân âm

Bước 3: Sắp xếp chung theo thứ tự giảm dần

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(5,4 > \;1,41 > \;0,6 > \;0,22 >  - 0,26 >  - 4,125 > \; - 5,24.\)

Nên thứ tự giảm dần là:

\(5,4;\;1,41;\;0,6;\;0,22; - 0,26; - 4,125;\; - 5,24.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu