Giải bài 16 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

 Một loại cà phê hòa tan có chứa 40% cà phê tinh chất. Tính khối lượng cà phê tính chất trong một hộp có chứa 200 g cà phê hòa tan đó. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài toán đưa về tìm a biết a bằng 40% của 200.

Lời giải chi tiết

Khối lượng cà phê tính chất trong một hộp có chứa 200 g cà phê hòa tan đó là:

200 . 40% = 80 (g)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu