Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

\( - 4,23;\; - 0,12;\;0,124;\; - 0,02;\; - 0,001;\; - 1,28;\;0,12.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: So sánh các số thập phân dương

Bước 2: So sánh các số thập phân âm

Bước 3: Sắp xếp chung theo thứ tự tăng dần

Lời giải chi tiết

Ta có:

\( - 4,23 <  - 1,28\; <  - 0,12 < \; - 0,02 <  - 0,001 < \;0,12 < 0,124;\)

Nên thứ tự tăng dần là:

\( - 4,23; - 1,28\;; - 0,12;\; - 0,02; - 0,001;\;0,12;0,124.\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu