Giải bài 6 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một món hàng có giá được niêm yết trên kệ là 250 000 đồng, khách hàng khi mua sẽ được giảm giá 8%. Hỏi số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng khi mua món hàng đó sau khi đã được giảm giá là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Số tiền được giảm là 8% . 250 000

Bước 2: Số tiền phải trả là giá niêm yết trừ đi số tiền được giảm.

Lời giải chi tiết

Số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng khi mua món hàng đó sau khi đã được giảm giá là:

250 000 - 8% . 250 000 = 230 000 (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu