CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN - SBT CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình vuông ABCD có AB = 7cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, DC, AD.

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Dùng thước và eke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 5cm

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 8 cm rồi dùng compa so sánh hai đường chéo của hình vuông đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho tam giác đều MNP có NP = 3cm. Tính độ dài các cạnh MN, MP

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Dùng thước và compa để vẽ tam giác đều có độ dài cạnh 6cm.

Xem lời giải

Bài 6 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 4cm rồi vẽ tiếp ra bên ngoài bốn tam giác đều có cạnh là cạnh hình vuông lên một tờ giấy. Dùng kéo cắt hình vừa vẽ rồi xếp theo các cạnh của hình vuông để có một bao thư.

Xem lời giải

Bài 7 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho 6 hình tam giác đều (bằng giấy) cùng có độ dài cạnh 5 cm. Hãy nêu cách gấp 6 hình tam giác đó để có một lục giác đều với cạnh bằng 5 cm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều MNIJHK với cạnh MN = 6 cm và đường chéo NH = 12 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HK và IK.

Xem lời giải

Bài 9 trang 67 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều ABCDEG a) Hãy đếm các đường chéo của lục giác vẽ từ mỗi đỉnh của lục giác. Hãy cho biết có bao nhiêu đường chéo được đếm 2 lần. b) Hãy cho biết lục giác trên có bao nhiêu đường chéo.

Xem lời giải

Bài 1 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16 cm, BC = 12 cm, BD = 20 cm. Tính độ dài của AD, DC, AC.

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi MNPQ có PQ = 10 cm. Tính độ dài của MN, NP, MQ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và thỏa mãn AB = 8cm, AD = 5cm, OC = 3 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC.

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7cm. Hãy tính EH, GH.

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều cùng có cạnh 4 cm thành một hình thoi.

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3cm và 2cm thành một hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm.

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Nêu cách vẽ hình bình hành MNPQ với MN = 3 cm, NP = 5 cm, MP = 6 cm.

Xem lời giải

Bài 1 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = AD = 4 cm, BC = CD = 2 cm, các góc B và D đều là góc vuông.

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = 7 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm và DE = 3 cm.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất