Giải bài 4 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho tam giác đều MNP có NP = 3cm. Tính độ dài các cạnh MN, MP

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm về cạnh của tam giác đều.

Lời giải chi tiết

Tam giác MNP là tam giác đều nên MN = NP = MP = 3cm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài