Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 45 phiếu
Bài 1 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = AD = 4 cm, BC = CD = 2 cm, các góc B và D đều là góc vuông.

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của hình bên, biết AB = 7 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm và DE = 3 cm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi của hình bên, biết BCDE là hình chữ nhật có diễn tích 135({m^2}), BC = 15 m, ABGK là hình chữ nhật có diện tích 180 mét vuông, BE = EG.

Xem lời giải

Bài 4 trang 75 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 30 m với lỗi đi hình bình hành rộng 2 m (xem hình bên). Tính diện tích phần mảnh vườn không tính lối đi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Khu vực đậu xe oto của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m, chiều rộng 10 m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu xe, hai góc tam giác để trồng hoa và phần còn lại chia đều cho bốn chỗ đậu oto a) Tính diện tích chỗ đậu xe dành cho một oto. b) Tính diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe.

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính diện tích của hình bên, biết AB = 6cm, Ob = 3 cm, OG = 4cm, CD = 12 cm, ABCD là hình thang, BCEG là hình thoi, ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Xem lời giải