Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 56 phiếu
Bài 1 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, hãy điền dấu thích hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau: a) 73 + 47; b) (-13) + (-29); c) (-132) + (-255); d) 175 + (-175); e) 85 + (-54); g) (-142) + 122; h) 332 + (-735).

Xem lời giải

Bài 4 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính sau: a) 36 -38 b) 51 – (-49) c) (- 75) – 15 d) 0 – 35 e) - ( 72) – (- 16) g) 126 – 234.

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 - 13); b) (79 + 32 - 35) – (69 + 12 -75) c) – (125 + 63 + 57) – (10 – 83 - 37)

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí: a) 434 + (-100) + (-434) + 700; b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007); c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính nhanh các tổng sau: a) (67 - 5759) + 5759; b) (-3023) – (765 - 3023); c) 631 + [587 – (287 + 231)]; d) (-524) – [(476 + 245) - 45].

Xem lời giải

Bài 8 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thuỷ ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là – 39 độ C. Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357 độ C. Tính số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân.

Xem lời giải

Bài 9 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York (Niu Oóc) là –5 độ C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là bao nhiêu, biết nhiệt độ đêm đó giảm 7 độ C?

Xem lời giải

Bài 10 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính tổng các số nguyên x thoả mãn mỗi điều kiện sau: a) ( - 7 < x < 8) b) ( - 10 < x < 9) c) ( - 12 < x < 12) d) ( - 15 nhỏ hơn hoặc bằng x < 15)

Xem lời giải

Bài 11 trang 53 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Trong bóng đá, nhiều trường hợp để xếp hạng các đội bóng sau một mùa giải, người ta phải tính kết quả của hiệu số bàn thắng – thua. Hãy tính hiệu số bàn thắng – thua của các đội bóng đá nam trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 12 trang 53 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hai số nguyên có một chữ số có tổng bằng -9. Hãy tìm hai số đó. Bài toán có bao nhiêu đáp số?

Xem lời giải