Giải bài 1 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy điền dấu thích hợp vào bảng sau:

a

b

Dấu của (a+b)

153

287

 

-278

-195

 

-549

543

 

6458

-6448

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) 2 số nguyên cùng dấu: Tổng của chúng cùng dấu với 2 số nguyên đó.

+) 2 số nguyên khác dấu: Tổng mang dấu của số có khoảng cách với điểm 0 lớn hơn trên trục số.

Lời giải chi tiết

a

b

Dấu của (a+b)

153

287

+

-278

-195

-

-549

543

-

6458

-6448

+

Giải thích:

+) 153 và 287 là 2 số nguyên cùng mang dấu +

+) -287 và -195 là 2 số nguyên cùng mang dấu –

+) -549 và 543 là 2 số nguyên khác dấu, trong đó: 549 > 543 nên tổng mang dấu của số -549 là dấu -

+) 6458 và -6448 là 2 số nguyên khác dấu, trong đó: 6458 >6448 nên tổng mang dấu của số 6458 là dấu +


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hỏi bài