Giải bài 9 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York (Niu Oóc) là –5\(^oC\). Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là bao nhiêu, biết nhiệt độ đêm đó giảm 7\(^oC\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ đêm đó giảm so với buổi trưa nên ta dùng phép trừ.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là:

- 5 – 7 = - 12 (\(^oC\))

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là - 12 (\(^oC\)).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài