Giải bài 5 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 - 13); b) (79 + 32 - 35) – (69 + 12 -75) c) – (125 + 63 + 57) – (10 – 83 - 37)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 - 13);

b) (79 + 32 - 35) – (69 + 12 -75)

c) – (125 + 63 + 57) – (10 – 83 - 37)

Câu a

a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 - 13);

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá ngoặc

Bước 2: Chuyển các phép trừ thành phép cộng (cộng với số đối), sau đó đổi chỗ để tính nhanh nếu có thể.

Lời giải chi tiết:

a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 - 13)

= 29 + 37 + 13 + 10 – 37 – 13

= 29 + 37 + 13 + 10 + (–37) + (-13)

= 29 + 37 + 13 + 10 + (–37) + (-13)

= 29 +10 + 37 + (–37) + 13 + (-13)

= 39.

Câu b

b) (79 + 32 - 35) – (69 + 12 -75)

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá ngoặc

Bước 2: Chuyển các phép trừ thành phép cộng (cộng với số đối), sau đó đổi chỗ để tính nhanh nếu có thể.

Lời giải chi tiết:

b) (79 + 32 - 35) – (69 + 12 -75)

= 79 + 32 - 35 – 69 - 12 + 75

= 79 + 32 + (-35) + (–69) + (-12) + 75

= 79+ (–69) + 32 + (-12) + 75+ (-35)

= 10 + 20 + 40

=70

Câu c

c) – (125 + 63 + 57) – (10 – 83 - 37)

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá ngoặc

Bước 2: Chuyển các phép trừ thành phép cộng (cộng với số đối), sau đó đổi chỗ để tính nhanh nếu có thể.

Lời giải chi tiết:

c) – (-125 + 63 + 57) – (10 – 83 - 37)

= 125 - 63 - 57 – 10 + 83 + 37

= 125 + (-63) + (-57) + (-10) + 83 + 37

= 125 + (-10) + (-63) + (-57) + 83 + 37

= 115 + (-120) + 120

= 115.


Bình chọn:
4.5 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí