Giải bài 7 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Tính nhanh các tổng sau: a) (67 - 5759) + 5759; b) (-3023) – (765 - 3023); c) 631 + [587 – (287 + 231)]; d) (-524) – [(476 + 245) - 45].

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhanh các tổng sau:

a) (67 - 5759) + 5759;

b) (-3023) – (765 - 3023);

c) 631 + [587 – (287 + 231)];

d) (-524) – [(476 + 245) - 45].   

Câu a

a) (67 - 5759) + 5759;

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá dấu ngoặc

Bước 2: Đổi chỗ để ghép cặp các số rồi tính nhanh.

Lời giải chi tiết:

a) (67 - 5759) + 5759

= 67 – 5759 + 5759

= 67 + (– 5759) + 5759

= 67.

Câu b

b) (-3023) – (765 - 3023);

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá dấu ngoặc

Bước 2: Đổi chỗ để ghép cặp các số rồi tính nhanh.

Lời giải chi tiết:

b) (-3023) – (765 - 3023)

= (-3023) – 765 + 3023

= (-3023) + 3023 + (– 765)

= -765.

Câu c

c) 631 + [587 – (287 + 231)];

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá dấu ngoặc

Bước 2: Đổi chỗ để ghép cặp các số rồi tính nhanh.

Lời giải chi tiết:

c) 631 + [587 – (287 + 231)]

= 631 + 587 – 287 – 231

= 631 – 231 + 587 – 287

= 400 + 300

=700;

Câu d

d) (-524) – [(476 + 245) - 45].   

Phương pháp giải:

Bước 1: Phá dấu ngoặc

Bước 2: Đổi chỗ để ghép cặp các số rồi tính nhanh.

Lời giải chi tiết:

d) (-524) – [(476 + 245) - 45]

= (-524) – 476 – 245 + 45

= (-524) + (– 476) + (– 245) + 45

= (-1000) + (-200)

= -1200.


Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí