Giải bài 12 trang 53 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Hai số nguyên có một chữ số có tổng bằng -9. Hãy tìm hai số đó. Bài toán có bao nhiêu đáp số?

Đề bài

Hai số nguyên có một chữ số có tổng bằng -9. Hãy tìm hai số đó. Bài toán có bao nhiêu đáp số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết -9 thành tổng 2 số nguyên có một chữ số.

Lời giải chi tiết

Gọi 2 số nguyên cần tìm là a và b (\(a,b \in \mathbb{Z}\))

Nếu có một số là số nguyên dương, giả sử a > 0 khi đó: b = -9 – a = - (9 +a) có nhiều hơn một chữ số.

\( \Rightarrow a,b \in \left\{ { - 9; - 8;...;0} \right\}\)

Ta có: -9 = (-9) + 0 = (-8) + (-1) = (-7) + (-2) = (-6) + (-3) = (-5) + (-4).

Vậy hai số nguyên đó là 0 và (-9); (-8) và (-1); (-7) và (-2); (-6) và (-3);  (-5) và (-4).

 

 


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí