Giải bài 1 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính:

a) (-9).12;

b) (-8).(-15)

c) 10.(-25)

d) 34.(+60)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định dấu của 2 số nguyên

Bước 2: Áp quy tắc nhân 2 số nguyên tương ứng (cùng dấu/ khác dấu)

Lời giải chi tiết

a) (-9).12 = - (9.12) = -108;

b) (-8).(-15) = 8. 15 = 120;

c) 10.(-25) = - (10. 25) = -250;

d) 34.(+60) = 34. 60 = 2040.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài