Giải bài 1 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Tính: a) (-9).12; b) (-8).(-15) c) 10.(-25) d) 34.(+60)

Đề bài

Tính:

a) (-9).12;

b) (-8).(-15);

c) 10.(-25);

d) 34.(+60).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định dấu của 2 số nguyên

Bước 2: Áp quy tắc nhân 2 số nguyên tương ứng (cùng dấu/ khác dấu)

+ Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

+ Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm.

Lời giải chi tiết

a) (-9).12 = - (9.12) = -108;

b) (-8).(-15) = 8. 15 = 120;

c) 10.(-25) = - (10. 25) = -250;

d) 34.(+60) = 34. 60 = 2040.


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí