Giải bài 4 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Tìm x sao cho 25 . x = 200.

b) Không tính toán, hãy nói ngay x bằng bao nhiêu, nếu:

•  25 . x = -200;

•  (-25) . x = 200;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Thực hiện phép chia 2 số tự nhiên

b. Từ đề bài suy ra dấu của x.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 25 . x = 200

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = 200:25\\ \Rightarrow x = 8.\end{array}\)

b)

•  25 . x = -200 \( \Rightarrow x = 8\)

•  (-25) . x = 200 \( \Rightarrow x =  - 8\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài