Giải bài 7 trang 56 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm các ước của mối số nguyên sau:4; -8; 19; -34.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ước của số nguyên gồm các ước nguyên dương và số đối của chúng.

Lời giải chi tiết

Các ước của 4 là: {1;-1;2;-2;4;-4}

Các ước của -8 là: {1;-1;2;-2;4;-4;8;-8}

Các ước của 19 là: {1;-1;19;-19}

Các ước của -34 là: {1;-1;2;-2;17;-17;34;-34}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài