Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 49 phiếu
Bài 1 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,69; -0,02; -2,36.

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân: -9%; 59%; -542%

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tổng số học sinh khối 6 của một trường là 300 học sinh, trong đó có 120 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh của khối.

Xem lời giải

Bài 5 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Để may đồng phục cho công nhân của một xí nghiệp người ta cần 1 200 m vải quần và 1 600 m vải áo. Tính tỉ số phần trăm giữa vải quần và vải áo.

Xem lời giải

Bài 6 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một vận động viên chạy bộ đã chãy được 4500 m trên cự li 10 000 m. Tính tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được.

Xem lời giải

Bài 7 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Để trộn vữa xây nhà, người ta trộn xi măng với cát theo tỉ lệ 1 : 4. Hãy tính tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát.

Xem lời giải