Giải bài 4 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tổng số học sinh khối 6 của một trường là 300 học sinh, trong đó có 120 học sinh nam. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh của khối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm giữa a và b là a:b, là a . 100 : b rồi thêm kí hiệu % sau kết quả.

Lời giải chi tiết

Tỉ số học sinh nam so với số học sinh khối 6 là: 120 : 300 = 0,40 = 40%


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu