Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu
Bài 1 trang 88 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy chấm ba điểm A, B, C trên giấy. Có những cách nào để kiểm tra xem ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó dùng thước kẻ để kiểm tra lại dự đoán của em.

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Có tồn tại năm điểm A, B, C, D và E cùng nằm trên một đường thẳng sao cho điểm B vừa vừa nằm giữa cặp điểm A và C, vừa nằm giữa cặp điểm D và E hay không? Hãy vẽ hình minh hoạ (nếu có).

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình vẽ dưới đây, điểm B nằm giữa hai điểm nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho bốn điểm A, B, C, D. Trong đó các điểm A, B, C thẳng hàng B, C, D thẳng hàng. Các điểm A, B, C, D có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho 4 điểm M, N, P, Q như hình bên. Có thể tìm được một điểm K sao cho các điểm M, N, K và P, Q, K đều là các bộ ba điểm thẳng hàng hay không? Nếu có em hãy hãy nêu cách xác định điểm K

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho hình vuông ABCD. Hãy xác định điểm O sao cho các bộ ba điểm A, O, C và B, D, O đều là các bộ ba điểm thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy tìm hiểu và cho biết Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí như thế nào thì xảy ra hiện tượng nhật thực.

Xem lời giải