Giải bài 7 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho hình vuông ABCD. Hãy xác định điểm O sao cho các bộ ba điểm A, O, C và B, D, O đều là các bộ ba điểm thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ hai bộ ba điểm thẳng hàng ta dễ dàng suy ra O là điểm chung của hai đường thẳng AC và BD.

Lời giải chi tiết

Điểm O thỏa mãn điều kiện các bộ ba điểm A, O, C và B, D, O đều là các bộ ba điểm thẳng hàng có thể xác định như hình dưới:

 

Vì ba điểm A, O, C thẳng hàng nên O thuộc đường thẳng AC. Tương tự ta cũng có điểm O thuộc đường thẳng BD. Do đó O là giao điểm của đường thẳng AC và đường thẳng BD.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu