Bài tập cuối chương 1. SỐ TỰ NHIÊN - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 43 phiếu
Bài 1 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tính giá trị biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể): a) 204 - 72:12 b) 15.2^3 + 4.3^2 - 5.7 c)3^5:3^2 + 2^3.2^2 d)6^3.57 + 43.6^3 e)21.7 + 21.2 - 11.(3^5:3^3)

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm số tự nhiên x, biết: a) (219 - 7(x + 1) = 100)

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm các chữ số x, y, biết: a) 21x20y chia hết cho 2,3 và 5 b) 29x45y chia hết cho 2,5 và 9

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu thuộc hoặc không thuộc thích hợp vào chỗ chấm: a) 47 … P 53 … P 57 …P b) a = 835.132 + 312 thì a … P c) b = 2.5.6 - 2.23 thì b … P

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau để được phân số tối giản (có sử dụng ước chung lớn nhất):

Xem lời giải

Bài 7 trang 37 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số sau để được phân số tối giản (có sử dụng ước chung lớn nhất):

Xem lời giải

Bài 8 trang 37 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Vào Tết Trung thu, lớp của Trang đã chuẩn bị các phần quà như nhau từ 240 thanh sô cô la nhỏ và 160 chiếc bánh trung thu để tặng các bạn nhỏ ở một trung tâm trẻ khuyết tật. Hỏi các bạn lớp Trang đã chuẩn bị được nhiều nhất bao nhiêu phần quà và khi đó, mỗi phần quà bao gồm mấy thanh số cô la và mấy chiếc bánh trung thu?

Xem lời giải

Bài 9 trang 37 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Số học sinh của một trường khi xếp hàng 12, hàng 28, xếp hàng 30 để tập đồng diễn thể dục thì đều vừa đủ. Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1700 đến 2400 em. Tính số học sinh của trường đó.

Xem lời giải