Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 85 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tìm các dữ liệu trong bảng thống kê sau: Tốc độ chạy trung bình của một số động vật Con vật Tốc độ (km/ h) Chó sói 69 Ngựa vằn 64 Sơn dương 98 Thỏ 56 Hươu cao cổ 51 Báo gấm 112

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Em hãy thu thập và phân loại dữ liệu từ đoạn văn bản lịch sử (theo Viện Sử học) sau đây: Nhà Ngô: 939 – 965 Nhà Đinh: 968 – 980 Nhà Tiền Lê: 980 – 1009 Nhà Lý: 1009 – 1225; Nhà Trần: 1226 – 1400; Nhà Hồ: 1400 – 1407; Nhà Hậu Lê: 1428 – 1788; Nhà Tây Sơn: 1788 – 1802; Nhà Nguyễn: 1802 – 1945; Trình bày thông tin thu thập được theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy làm thống kê trong lớp của em về một chủ đề mà lớp em quan tâm. (Gợi ý một số chủ đề: Các loại trái cây, thể loại nhạc, loài hoa, … mà các bạn yêu thích)

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Thân nhiệt (độ C) của bệnh nhân B trong 12 tiếng theo dõi được ghi lại trong bảng sau: a) Em hãy tìm kiếm các thông tin không hợp lí của bảng dữ liệu trên. b) Các thông tin không hợp lí đó đã vi phạm những tiêu chí nào? Hãy giải thích.

Xem lời giải