Bài 1. Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 67 phiếu
Bài 1 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình vuông ABCD có AB = 7cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, DC, AD.

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Dùng thước và eke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 5cm

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 8 cm rồi dùng compa so sánh hai đường chéo của hình vuông đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho tam giác đều MNP có NP = 3cm. Tính độ dài các cạnh MN, MP

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Dùng thước và compa để vẽ tam giác đều có độ dài cạnh 6cm.

Xem lời giải

Bài 6 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 4cm rồi vẽ tiếp ra bên ngoài bốn tam giác đều có cạnh là cạnh hình vuông lên một tờ giấy. Dùng kéo cắt hình vừa vẽ rồi xếp theo các cạnh của hình vuông để có một bao thư.

Xem lời giải

Bài 7 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho 6 hình tam giác đều (bằng giấy) cùng có độ dài cạnh 5 cm. Hãy nêu cách gấp 6 hình tam giác đó để có một lục giác đều với cạnh bằng 5 cm.

Xem lời giải

Bài 8 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều MNIJHK với cạnh MN = 6 cm và đường chéo NH = 12 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HK và IK.

Xem lời giải

Bài 9 trang 67 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều ABCDEG a) Hãy đếm các đường chéo của lục giác vẽ từ mỗi đỉnh của lục giác. Hãy cho biết có bao nhiêu đường chéo được đếm 2 lần. b) Hãy cho biết lục giác trên có bao nhiêu đường chéo.

Xem lời giải