Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.9 trên 26 phiếu
Bài 1 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Khi quan sát sự di chuyển và hình dạng đối xứng của các động vật, con người đã chế tạo ra các công cụ hữu ích như chiếc xe, chiếc máy bay chiếc tàu ngầm. Em hãy tìm hình minh hoạ và nêu ví dụ cụ thể về điều này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai hình bên dưới là những di tích lịch sử có tính đối xứng. Em hãy chỉ ra tính đối xứng của nó. Hãy cho biết tên các di tích này.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở quê hương em.

Xem lời giải

Bài 5 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Các bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tính đối xứng (đối xứng trục hay đối xứng tâm)?

Xem lời giải

Bài 6 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy tìm hình bông hoa và chiếc lá có tính đối xứng

Xem lời giải

Bài 7 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy chỉ ra các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau.

Xem lời giải