Giải bài 6 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy tìm hình bông hoa và chiếc lá có tính đối xứng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một đường thẳng là trục đối xứng nếu gấp hình theo đường đó, ta được 2 phần chồng khít lên nhau.

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn:

Hoa lưu ly

 

Lá đu đủ:

 

Lá khác: 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu