Giải bài 5 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tính đối xứng (đối xứng trục hay đối xứng tâm)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một đường thẳng là trục đối xứng nếu gấp hình theo đường đó, ta được 2 phần chồng khít lên nhau.

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

Bông hoa ở hình a) vừa có trục đối xứng và tâm đối xứng.

Chiếc lá ở hình b) có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Bông hoa ở hình c) có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu