Giải bài 4 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở quê hương em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thường các công trình, di tích có tính đối xứng

Lời giải chi tiết

Tìm các di tích, công trình kiên trúc ở quê hương em, chú ý các cổng hoặc cầu (thường có tính đối xứng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu