Giải bài 3 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hình ảnh của các công trình, di tích có trục đối xứng  hoặc tâm đối xứng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

Cổng Đền Hùng

 

Cầu Thê Húc

 

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám