Bài 2. Các phép tính với số thập phân - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.5 trên 52 phiếu
Bài 1 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) 2,15 - ( - 0,6 + 0,12); b) (-0,125).5,24; c) (- 14,35) + ( - 15,65); d) ( - 1,246):( - 0,28).

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Thực hiện các phép tính sau: a) ( - 2,44).0,125; b) 4,12 - (0,126 + 2,148); c) - 25,4 - (5,54 - 2,5); d) - ( - 8,68 - 3,12):3,2;

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính nhanh

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính bằng cách hợp lí.

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính diện tích một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 2,25m và chiều rộng 0,45m.

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Anh Minh lái xe ô tô của mình cùng bốn người bạn đi du lịch từ Thành phố Hò Chí Minh đến Mũi Né (phan Thiết). Tiền xe cho chuyến đi căn cứ vào lượng xăng tiêu thụ và được chia đều cho bốn người ban (không tính phần của anh Minh vì anh là chủ xe). Lúc khởi hành, công tơ mét của xe chỉ 125454,7 km. Sau chuyến đi về đến nhà, công tơ mét chỉ 125920,5 km. Biết rằng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,5 km/ lít xăng và mỗi lít xăng có giá 16930 đồng. Tính xem mỗi người bạn của anh Minh phải trả bao nh

Xem lời giải

Giải bài 7 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Anh Minh có thửa đất hình chữ nhật hình chữ nhật chiều rộng 10,8 m, chiều dài 24,5 m. Anh rào xung quanh thửa đất bằng một loại lưới thép. Tổng số tiền mua lưới thép là 7766000 đồng (không tính tiền công thợ). Hỏi giá tiền một mét lưới thép là bao nhiêu?

Xem lời giải