Giải bài 7 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Anh Minh có thửa đất hình chữ nhật hình chữ nhật chiều rộng 10,8 m, chiều dài 24,5 m. Anh rào xung quanh thửa đất bằng một loại lưới thép. Tổng số tiền mua lưới thép là 7766000 đồng (không tính tiền công thợ). Hỏi giá tiền một mét lưới thép là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính chu vi mảnh đất

Bước 2: Tính giá tiền một mét lưới thép

Lời giải chi tiết

Chu vi mảnh đất đó là:

\((10,8 + 24,5).2 = 70,6\;(m)\)

Vì 7766000 đồng mua được 70,6 m lưới thép, nên giá tiền một mét lưới thép là:

\(7766000:70,6 = 110000\) (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu