Giải bài 5 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính diện tích một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 2,25m và chiều rộng 0,45m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng. Bài toán đưa về tính tích hai số thập phân.

Lời giải chi tiết

Diện tích mặt bàn hình chữ nhật đó là:

\(2,25.0,45 = 1,0125\left( {{m^2}} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu