Giải bài 2 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(( - 2,44).0,125;\)

b) \(4,12 - (0,126 + 2,148);\)

c) \( - 25,4 - (5,54 - 2,5);\)

d) \( - ( - 8,68 - 3,12):3,2;\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để thực hiện các phép tính với các số thập phân, ta áp dụng các quy tắc dấu như khi thực hiện phép tính với các số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \(( - 2,44).0,125 =  - (2,44.0,125) =  - 0,305;\)

b) \(4,12 - (0,126 + 2,148) = 4,12 - 0,126 - 2,148 = 1,846;\)

c) \( - 25,4 - (5,54 - 2,5) =  - 25,4 - 5,54 + 2,5 =  - 28,44;\)

d) \( - ( - 8,68 - 3,12):3,2 = (8,68 + 3,12):3,2 = 11,8:3,2 = 3,6875;\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu