Giải bài 6 trang 52 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Anh Minh lái xe ô tô của mình cùng bốn người bạn đi du lịch từ Thành phố Hò Chí Minh đến Mũi Né (phan Thiết). Tiền xe cho chuyến đi căn cứ vào lượng xăng tiêu thụ và được chia đều cho bốn người ban (không tính phần của anh Minh vì anh là chủ xe). Lúc khởi hành, công tơ mét của xe chỉ 125454,7 km. Sau chuyến đi về đến nhà, công tơ mét chỉ 125920,5 km. Biết rằng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 8,5 km/ lít xăng và mỗi lít xăng có giá 16930 đồng. Tính xem mỗi người bạn của anh Minh phải trả bao nhiêu tiền xe.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số km xe đã đi trong cả chuyển đi.

Bước 2: Tính số lít xăng cần cho số km đã đi

Bước 3: Tính số tiền xe của cả 4 người

Bước 4: Tính số tiền xe của mỗi người

Lời giải chi tiết

Số km xe đã đi trong cả chuyển đi là:

\(125920,5 - 125454,7 = 465,8(km)\)

Số lít xăng cần cho số km đã đi là:

\(465,8:8,5 = 54,8\) (lít)

Số tiền xe của cả xe là:

\(54,8.16930 = 927764\)(đồng)

Số tiền xe mà mỗi người phải trả là:

\(927764:4 = 231941\)( đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu