Bài tập tập cuối chương 5. PHÂN SỐ

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu
Bài 1 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính giá trị biểu thức

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hoàn thành bảng trừ và bảng chia sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm x biết

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Một lớp học có số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Ba cửa hàng bán lẻ hoa quả nhập tổng cộng 48 kg cam của một nhà vườn để bán lẻ cho người tiêu dùng. Cửa hàng thứ nhất nhập3/8 khối lượng. Cửa hàng thứ hai nhập 2/5 khối lượng còn lại và 2 kg. Hỏi cửa hàng thứ ba nhập bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem lời giải

Bài 7 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Khối 6 của một trường học có ba lớp 6. Lớp 6A có số học sinh bằng 6/11 số học sinh hai lớp còn lại. Lớp 6C có số học sinh bằng 1/2 số học sinh hai lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B là 32. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Xem lời giải

Bài 8 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Theo số liệu của Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất khẩu được khoảng9/2 triệu tấn gạo với tổng giá trị 251 triệu USD. So sánh thấy, khối lượng này bằng 983/1000 khối lượng cùng kì 8 tháng đầu năm 2019 và giá trị tính theo USD bằng 1104}/1000 giá trị cùng kì 8 tháng đầu năm 2019. Tìm phân số biểu thị chênh lệch giữa khối lượng gạo xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kì năm 2019 và số chênh lệch giữa hai giá trị tính theo USD tương ứng.

Xem lời giải