Bài tập cuối chương 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Bài 1 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình vuông ABCD có AB = 9 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng DC và AD.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Dùng thước và eke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 7 cm. Hãy dùng compa so sánh đường chèo của hình vuông đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho tam giác đều DEF có DE = 5 cm. Tính độ dài các cạnh EF, DF.

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Dùng thước và compa để vẽ tam giác đều có độ dài cạnh 3 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 77 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều ABCDEF với cạnh AB = 8 cm và đường chéo AD = 16 cm. Tính độ dài các doạn thẳng CD và CF.

Xem lời giải

Bài 6 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, BC = 9 cm, BD = 15 cm. Tính độ dài của AD, CD, AC.

Xem lời giải

Bài 7 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thoi ABCD với O là giao điểm của hai đường chéo. Biết AB = 20 cm, OA = 16 cm, OB = 12 cm. Tính độ dài các cạnh và các đường chéo của hình thoi.

Xem lời giải

Bài 8 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo và thỏa mãn AB = 16 cm, AD = 10 cm, OC = 6 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC.

Xem lời giải

Bài 9 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho hình thang cân MNPQ với cạnh đáy là MN và PQ, PN = 6 cm, PM = 10 cm. Tính MQ, NQ.

Xem lời giải

Bài 10 trang 77 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD (như hình bên). Biết rằng AD = 6 cm; AB = 10 cm, DH = 9cm.

Xem lời giải

Bài 11 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của Hình 1 và tính diện tích của Hình 2 sau đây.

Xem lời giải

Bài 12 trang 78 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính chu vi và diện tích của hồ bơi có kích thước như hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 78 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính diện tích của hình sau:

Xem lời giải

Bài 14 trang 78 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Tính diện tích của hình sau:

Xem lời giải